Luật sư SB Law tư vấn và làm việc với Finance Freedom Success (FBS)

Ngày 6 tháng 05 năm 2014 tại văn phòng S&B Law Hà Nội, Luật sư Nguyễn Thanh Hà và các luật sư đồng nghiệp đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Dennis Slinkin, Giám đốc của Finance Freedom Success (FBS).

FBS là một công ty đa quốc gia, chuyên về lĩnh vực tài chính, có văn phòng hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Với tầm nhìn dài hạn về thị trường Việt Nam, FBS mong muốn được đầu tư vào lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà họp cùng đại diện của FBS

Trong buổi làm việc, đại diện FBS đã nêu ra các vấn đề về môi trường đầu tư Việt Nam liên quan tới lĩnh vực tài chính và đã nhận được tư vấn hết sức chi tiết, đầy đủ và rõ ràng từ các luật sư S&B Law.

Hy vọng, qua buổi gặp này, FBS sẽ nghiên cứu và sớm đầu tư vào thị trường Việt Nam trong tương lai.

Luật sư SB Law tư vấn và làm việc với Finance Freedom Success (FBS)

Tháng Năm 6, 2014 Bản tin công ty 217 Views

Ngày 6 tháng 05 năm 2014 tại văn phòng S&B Law Hà Nội, Luật sư Nguyễn Thanh Hà và các luật sư đồng nghiệp đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Dennis Slinkin, Giám đốc của Finance Freedom Success (FBS).

FBS là một công ty đa quốc gia, chuyên về lĩnh vực tài chính, có văn phòng hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Với tầm nhìn dài hạn về thị trường Việt Nam, FBS mong muốn được đầu tư vào lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà họp cùng đại diện của FBS

Trong buổi làm việc, đại diện FBS đã nêu ra các vấn đề về môi trường đầu tư Việt Nam liên quan tới lĩnh vực tài chính và đã nhận được tư vấn hết sức chi tiết, đầy đủ và rõ ràng từ các luật sư S&B Law.

Hy vọng, qua buổi gặp này, FBS sẽ nghiên cứu và sớm đầu tư vào thị trường Việt Nam trong tương lai.